Pavel Piekar
piekar@ngprague.cz
Pavel Piekar
V roce 1983 absolvoval stavební fakultu ČVUT v Praze. Soukromě se výtvarně vzdělával u doc. Bohuslava Kutila a manželů Jenny a Jana Hladíkových. Realisticky zobrazuje skutečnost v kresbách a barevných tuších, které převádí do barevného linorytu. Podle obtížnosti tématu se počet jednotlivých barev pohybuje mezi 5 až 30 - každá barva má svoji vlastní desku. Tiskne autorsky, v malých nákladech, barevné odstíny jednotlivých desek vznikají mícháním tiskařských a olejových barev. Zaujetí realitou se prolíná i do figurálních kompozic, časnějších linorytů na náboženská témata či pozdějších grafik s postavami lidí a zvířat bez bližšího námětového určení. Zvláštní skupinu tvoří práce, ve kterých se objevují citace uměleckých projevů jiných autorů, které využil i při komponování imaginárních portrétů významných umělců. Pravidelně vystavuje doma a v zahraničí.
 
zpět na seznam vystavujících