Zdenka Marie Nováková
Zdena Marie Nováková
Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, soukromě studovala u profesora Součka.V letech 1968-1990 pracovala jako pedagožka na pražské AVU. Příroda jako nevyčerpatelné bohatství zážitků a optických vjemů představuje pro malířku základní téma. Opakovaně se vrací do rodného kraje a získává podněty k malbám, které přímo nezobrazují určité motivy, ale sugerují představu skalních měst, rostlin nebo stromů. Svému záměru podřídila také vlastní malířský rukopis, ke kterému dospěla podle svých slov "v úsilí o zachycení základního atributu přírody - rozmanitosti a věčné proměnlivosti". Je zastoupena v pražské Národní galerii a mnoha dalších veřejných a soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
 
zpět na seznam vystavujících