Eva Kořánová
eva.koranova@tiscali.cz
Eva Kořánová
Studovala na Vysoké škole pedagogické v Čenstochové (Polsko), diplom získala v ateliéru umělecké grafiky profesora Ryszarda Osadczyho v roce 1999. Zabývá se volnou i užitou grafikou. V oblasti volné grafiky se věnuje především linorytu, ale i hlubotiskovým technikám - suché jehle, leptu, mezzotintě. Vytváří grafické značky podniků a firem, ilustrace, knižní obálky, plakáty, pozvánky, novoročenky a ex libris, věnuje se editaci a grafickým úpravám katalogů uměleckých výstav a příležitostných tisků. Účastnila se výstav doma i v zahraničí, samostatné výstavy měla v Čechách a v Polsku. V roce 1993 založila při Obvodním kulturním domě v Praze 9 Galerii 9, jejíž kurátorkou je dodnes. Od roku 2004 sídlí Galerie 9 pod křídly MČ Praha 9 v rekonstruované historické budově vysočanské radnice a od svého založení k dnešnímu dni má na kontě ke dvěma stovkám autorských i tematických výstav našich i zahraničních umělců.
 
zpět na seznam vystavujících