Aktuality

Zbraslav v sobotu 3. 11. 2007 od 18 hodin. Slavnostního zahájení prvního Zbraslavského salonu 2007 a úvodní přivítání návštěvníků a vystavujících se ujala paní Mgr. Renata Hůrková, starostka MČ Praha-Zbraslav.
Pak předala slovo panu Ing. Františku Kadlečkovi, který vzpomenul historii výtvarného dění na Zbraslavi a také připomenul několik osobností, pro které byla Zbraslav místem jejich tvorby nebo trvalým bydlištěm a pozval přítomné k poslechu hudebního vystoupení žáků Základní umělecké školy Zbraslav. Hlavní součástí slavnostního večera bylo předání čestné Cena starostky MČ Praha-Zbraslav. Cena byla udělena in memoriam akademickému malíři Miloši Pošarovi za jeho dlouhodobý výtvarný přínos. Cenu v podobě grafického listu od sochaře Olbrama Zoubka převzala za zesnulého jeho manželka paní Pošarová s dcerou Markétou. Po dalším hudebním vystoupení byla výstava prohlášena za zahájenou.

Foto z vernisáže 3. listopadu 2007:

Příprava pohoštění

Příprava pohoštění

Hudební vystoupení první část

Starostka Mgr. R. Hůrková

Ing. F. Kadleček

Hudební vystoupení druhá část

Ing. F. Kadleček vzpomíná na zesnulého
malíře Miloše Pošara

Mgr. R. Hůrková předává Cenu starostky
do rukou paní Pošarové a její dcery

Pani Pošarová s dcerou

Vernisáž

Vystavující Petr A. Hampl
 
TOPlist