Zbraslavský salon 2007 / 2009

Cíl a obsah projektu
Zbraslav je dnes významná kulturně-historická lokalita. Po úspěšné rekonstrukci Městského domu vznikla v prvním patře reprezentativní městská galerie. Tak mají především místní fotografové a výtvarní umělci zcela novou možnost své prezentace na veřejnosti. Prozatím však neexistovala pravidelná přehlídka toho, co se děje ve zbraslavských uměleckých dílnách
a ateliérech. Proto bylo rozhodnuto uspořádat první soubornou výstavu výtvarníků v nových prostorách galerie pod názvem Zbraslavský salon 2009.

Zdůvodnění a přínos
Jak již název výstavy Zbraslavský salon napovídá, záměrem připravované akce je představit široké laické a odborné veřejnosti výtvarné umělce a fotografy, kteří žijí nebo tvoří na Zbraslavi a věnují se výtvarným oborům profesionálně. Svým zaměřením by se Zbraslavský salon měl stát místem pravidelného setkávání veřejnosti s autory a jejich nejnovější tvorbou. Koncepce připravované výstavy by měla umožnit prezentaci nejrůznějších výtvarných technik a postupů od klasických
až k těm současným.

Atraktivním obohacením Zbraslavského salonu by se pro návštěvníky měla stát kategorie vystavujících hostů salonu. Autoři z Prahy, Středočeského kraje, ale v budoucnu také ze zahraničí dostanou možnost prezentovat svou tvorbu v zbraslavské galerii.

Jako další pravidelnou aktivitu by chtěl Zbraslavský salon plnit funkci vyhledávací, což znamená, že by také měl objevovat a představovat mimozbraslavské autory, jejichž tvorba je ale svázána se Zbraslaví.

Trvalým přínosem a nedílnou součástí přehlídky by se měl stát katalog, který by nejen dokumentoval současný stav a úroveň tvorby, ale do budoucna by mohl sloužit jako podklad pro historické zhodnocení zbraslavské umělecké obce. Projekt Zbraslavský salon cílevědomně buduje tradici setkávání výtvarných umělců se vztahem ke Zbraslavi s veřejností a vytváří v návštěvnících obecné povědomí o kvalitách výtvarníků zde žijících. Zároveň buduje zcela nové image Městské části Praha - Zbraslav jako mecenáše, který podporuje vlastní výtvarné umění.

Trvalým přínosem bude i tato interentová prezentace, kterou vám zde předkládáme.

TOPlist